2023 - Documente specifice intreprinderilor publice

Acte contabile 2023

BVC 2023 PIC - rectificat

BVC PIC 2023

Raportul auditorului independent pentru anul 2022

Situatiile financiar-contabile la 31.12.2022

Situatii financiare semestrul I 2023

Raport de inspectie ANAF 2023


Acte administrative 2023

Regulament de Organizare si Functionare

Act constitutiv actualizat la 23.03.2023

Codul de Etica si Conduita 2021

Regulament Parc Industrial

Procedura operationala privind inchirierea activelor din PIC

Raport facilitati fiscale PIC 2022

Strategia anuala de achizitii publice 2023

Raportul de activitate al Directorului General pentru anul 2022

Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

Raportul Comitetului de Remunerare si Nominalizare pentru anul 2022

Act Constitutiv actualizat la data de 27.11.2023

Plan de integritate al Parcului Industrial Cugir

Registrul riscurilor

DECIZIA NR 87/10.04.2023

DECIZIA NR 88/10.04.2023

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala


Ianuarie 2023

Convocator AGA din 19.01.2023

Hotararea AGA nr. 102 din 19.01.2023


Martie 2023

Convocator AGA din 23-03-2023

Hotararea AGA 103 din 23-03-2023


Aprilie 2023

Convocator AGA din 06-04-2023

Hotararea AGA 104 din 06.04.2023


Mai 2023

Convocatorul AGA din 09.05.2023

Hotararea AGA nr.105 din 09.05.2023

Convocatorul AGA din 25.05.2023

Hotararea AGA nr.106 din 25.05.2023


Iulie 2023

Convocator AGA din 28-07-2023

Hotararea AGA 107 din 28-07-2023


August 2023

Convocator AGA din 09-08-2023

Hotararea AGA 108 din 09-08-2023


Octombrie 2023

Convocator AGA din 24-10-2023

Hotararea AGA nr. 110 din 24-10-2023


Noiembrie 2023

Convocator AGA din 27-11-2023

Hotararea AGA 111 din 27-11-2023