Prezentarea P.I.C.

CADRUL JURIDIC

Constituit sub autoritatea Consiliului Județean Alba, ca unic acționar în baza O.G. Nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490 / 2002.

Domeniul de activitate

- Activitate principală 6832 (cod CAEN) - administrarea imobilelor pe bază de comision și/sau contract;

Activitați secundare:

 • Distribuţia energiei electrice-Cod CAEN 3513;
 • Comercializarea energiei electrice-Cod CAEN 3514;
 • Distribuţia combustibililor gazoși, prin conducte-Cod CAEN 3522;
 • Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte-Cod CAEN 3523;
 • Captarea, tratarea și distribuţia apei-Cod CAEN 3600;
 • Colectarea si epurarea apelor uzate-Cod CAEN 3700;
 • Activităţi de servicii suport combinate-Cod CAEN 8110;
 • Activităţi ale bibliotecilor și arhivelor-Cod CAEN 9101;
 • Alte forme profesionale, știinţifice și tehnice n.ca.-cod CAEN 7490;
 • Alte forme de învăţământ n.ca.-cod CAEN 8559
 • Centru de inovare și formare profesională;
 • Stagii profesionale pentru adulţi
 • Producţie de energie electrică – CAEN 3511.

Patrimoniul administrativ

Suprafaţa administrată este de 6,2 ha, reprezentând clădiri, teren construibil, zone verzi, căi de acces şi transport.

Oportunități de afaceri

SC P.I. Cugir SA ofera spre inchiriere:

 • spatii pentru birouri
 • hale de productie

DESFASURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE:

 1. Muntean Emil Nicolae- Director General
 2. Rosian Radu Calin- Inginer Adminstrare patrimoniu
 3. Coroama Ioana– Economist
 4. Timis Loredana Rodica- Consilier Juridic
 5. Satnoianu Rodica- Inginer Investitii, Achizitii, Calitate
 6. Breaz Corneliu Petru- Economist
 7. Ivan Gheorghe- Maistru Electromecanic