SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SOCIETĂŢII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA

Document întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 722/2016.
Acesta reprezintă un document cu caracter orientativ, care prezintă așteptările autorității publice tutelare privind administrarea societății în următorii patru ani.

 

Descarcă documentul aici: Scrisoare de așteptări CA PIC