SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

pentru funcția de director general al
SOCIETĂŢII „PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA

 

Document întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

 

Acesta reprezintă un document cu caracter orientativ, care prezintă așteptările autorității publice tutelare privind conducerea societății în următorii patru ani.

 

Descarcă aici: Scrisoare de asteptări DG PIC