ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.

În numele clientului său Consiliul Judetean Alba, Pluri Consultants Romania anunţă declanşarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru 3 (trei) posturi de membru in Consiliul de Administratie al S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.


PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE
Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A. aflat în recrutare are următoarele etape:


Descarcă anuntul aici:

PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

Descarcă formulare în format pdf aici:

Formular F1

Formular F2

Formular F3

Formular F4

Formular F5

Descarcă formulare în format docx aici:

Formulare (F1, F2, F3, F4, F5)